Chào Mừng

image165

VISION - KHẢI TƯỢNG

Trở thành một trung tâm thờ phượng và truyền giáo cho cộng đồng người Việt tại Northern Virginia, Maryland, và D.C.


Becoming a center of worship and a center of evangelical for Vietnamese community in Northern Virginia, Maryland and DC areas.

image166

MISSION - SỨ MỆNH

Làm cho mọi người trở thành môn đồ của Đức Chúa Giê-su Christ để biến đổi thế giới. 


The mission of the Church is to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world.

Chào mừng quý vị đến với Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ

Thờ Phượng

Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh

image167

Kính mời quý vị đến thờ phượng Chúa với Hội Thánh chúng tôi để cùng lớn lên trong đức tin với chúng tôi. Đến với Hội Thánh, quý vị sẽ kinh nghiệm được tình yêu Thiên Chúa qua sự Thờ Phượng, Học Kinh Thánh, Thông Công, Chứng Đạo, và Phục Vụ Cộng Đồng.

Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh

image168

Kính mời quý vị tham dự các buổi học Kinh Thánh với chúng tôi vào mỗi Chúa Nhật tại nhà thờ Giám Lý Việt-Mỹ từ 10:15 cho tới 11:15 AM. địa chỉ 4701 Arlington Blvd, Arlington VA 22203.Chứng Đạo

Học Kinh Thánh

Chứng Đạo

image169

Vâng theo đại mạng lệnh của Chúa Giê-su, Hội Thánh chúng tôi hiện diện với mục đích duy nhất là giúp mọi người kinh nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa và giúp họ trở nên những môn đồ của Chúa.

Thông Công

Phục Vụ Cộng Đồng

Chứng Đạo

image170

Sau mỗi giờ thờ phượng, chúng tôi có bữa ăn thông công là dịp để các con cái Chúa ngồi ăn với nhau, chia xẻ với nhau trong tình yêu của Đấng Christ.

Phục Vụ Cộng Đồng

Phục Vụ Cộng Đồng

Phục Vụ Cộng Đồng

image171

Vâng theo mạng lệnh của Chúa Giê-su, Hội Thánh chúng tôi tích cực tham gia các hoạt động xã hội như đi giúp phát thức ăn tại Arlington Food Assistance Center vào thứ Năm của tháng có tuần thứ năm. Tham gia chương trình đi bộ gây quỹ giúp người kém may mắn vào mỗi năm.  

Thiếu Nhi

Phục Vụ Cộng Đồng

Phục Vụ Cộng Đồng

image172

Vâng theo lời Chúa Giê-su dạy, Hội Thánh chúng tôi rất quan tâm đến các em thiếu nhi và tạo mọi điều kiện để các em đến với Chúa qua các chương trình như trường Chúa Nhật (Sunday School), giờ thiếu nhi (Children time) ở trong chương trình thờ phượng Chúa và Thánh Kinh Mùa Hè (Vacation Bible School).

Chương Trình Sắp Đến

No upcoming events.

Tải Hội Thánh App

image173
image174
image175
image176