Sơ Lược Tiểu Sử

image140

Năm 1996

Nhóm Tín Hữu dưới sự hướng dẫn của cô Esther Đặng, Graham Road UMC, Falls Church, VA.

Năm 1999

The General Board of Global Ministries – Graham Road Church thành lập mục vụ cho người Việt tại Washington D.C. với sự cộng tác của Mục Sư Trần Quốc Công Khanh.

Năm 2001

Tháng 7/2001 Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ được chính thức thành lập bởi Giám Mục Joe Pennel.

nhà thờ giám lý

Muc Sư quản nhiệm:  MS. Trần Quốc Công Khanh (Pastor Charles Tran) 

Năm 2008 - 2013

Mục Sư quản nhiệm:  MS. Trần Đa Phúc, (Pastor Paul Tran) - 2008 - 2011.


Mục Sư quản nhiệm:  MS. Hà Ngọc Tuyết (Pastor Tuyet N. Ha) - 2011 - 2013.

Tháng 7 Năm 2013 - Hiện Nay

Mục Sư quản nhiệm: MS. Phan Đức Hiếu. 

Mục Sư Phan Đức Hiếu

image141

Mục sư Phan Đức Hiếu sinh quán tại Phan Thiết, lớn lên tại Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam. Mục sư được sinh ra và dưỡng dục trong một gia đình tin kính Chúa. Đến năm 14 tuổi thì Mục sư đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa riêng cho đời sống mình.


Năm 16 tuổi, Mục sư được tham dự lớp Thánh Kinh Mùa Hè Khóa Sa-mu-ên I & II tại Vĩnh Long vào năm 1991, nơi đó Mục sư đã được Chúa kêu gọi để bước vào chức vụ hầu việc Chúa. Vào thời gian đó thì trường thần học chưa được mở cửa lại tại Việt Nam. Trong lúc chờ đợi trường thần học mở cửa lại, Mục sư đã cộng tác hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Bình Thuỷ, Cần Thơ, trong việc đàn và tập hát cho Hội Thánh. Ngoài ra Mục sư cũng tham gia dạy Kinh Thánh cho các em ở trường khuyết tật và các em thiếu nhi ở vùng xa.


Đến năm 1998, Mục sư đã được Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam bảo trợ qua để học lời của Chúa. Mục sư đã tốt nghiệp chương trình Cử Nhân Thần Học vào năm 2000, và chương trình Cao Học Mục Vụ vào năm 2001. Sau đó Mục sư về cộng tác hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Wesley, San Diego, với vai trò là Cố vấn cho Thanh Thiếu Niên và Âm Nhạc.


Trong thời gian cộng tác hầu việc Chúa với Hội Thánh Wesley, Mục sư tiếp tục chương trình cao học thần học (Master of Divinity) tại chủng viện Claremont, CA, năm 2007 để hoàn tất điều kiện được phong chức trong Hội Thánh Tin Lành Giám Lý. Mục sư đã tốt nghiệp chương trình Master of Divinity vào năm 2011 và được Commissioning vào tháng 6 năm 2012 tại Đại Hội Thường Niên (Annual Conference) của giáo phận California (Cal-Pac) và trở thành Provisional Member. Mục Sư được phong chức trở thành Elder của Hội Thánh Giám Lý vào tháng 6 năm 2016. 


Mục Sư lập gia đình vào năm 2003 và có một cháu gái.  


Mục sư được bổ nhiệm hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ, Arlington, Virginia từ tháng 7 năm 2013 cho đến hiện nay.


Cảm tạ Chúa từ khi Mục sư về hầu việc Chúa, số con cái Chúa nhóm lại hàng tuần tăng từ 22 (tính từ tháng 7, 2013) lên đến 95 (tháng 10, 2017).


Khải tượng và ước vọng của Mục sư là xin Chúa dùng Hội Thánh nơi đây trở thành trung tâm thờ phượng Chúa và truyền giảng Tin Lành cho đồng hương ở trong vùng Hoa Thịnh Đốn.
Là một người đã kinh nghiệm được tình yêu và ân sủng lớn lao của Chúa, ước nguyện của Mục sư là giới thiệu tình yêu và ân sủng của Chúa cho tất cả mọi người.

Hội Thánh tập trung vào bốn lĩnh vực:

1) Đưa các con cái Chúa đến thờ phượng Chúa cách đẹp lòng Ngài và vâng giữ Lời Chúa đã phán dạy trong Kinh Thánh. Giúp gia đình tín hữu được ổn định về mặt tinh thần và tình yêu thương trong gia đình.


2) Tiếp cận những người chưa tin Chúa và giúp họ trở thành người những môn đồ của Chúa Giê-su.


3) Trang bị và đào tạo các cơ đốc nhân trở thành những nhân chứng sống cho Chúa giữa cộng đồng và thế giới.


4) Chú trọng dạy dỗ các em thiếu nhi, thiếu niên, và thanh niên để các em được lớn lên trong sự kính sợ Chúa.

Hội Thánh đặc:

1. Chúa Giê-su là trọng tâm (Christ centered)

2. Kinh Thánh là nền tảng (Bible based)

3. Để Đức Thánh Linh hướng dẫn (Spirit led).