Sơ Lược Tiểu Sử

Năm 1996

Nhóm Tín Hữu dưới sự hướng dẫn của cô Esther Đặng, Graham Road UMC, Falls Church, VA.

Năm 1999

The General Board of Global Ministries – Graham Road Church thành lập mục vụ cho người Việt tại Washington D.C. với sự cộng tác của Mục Sư Trần Quốc Công Khanh.

Năm 2001

Tháng 7/2001 Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ được chính thức thành lập bởi Giám Mục Joe Pennel.

Năm 2001 - 2008

Muc Sư quản nhiệm:  MS. Trần Quốc Công Khanh (Pastor Charles Tran) 

Năm 2008 - 2013

Mục Sư quản nhiệm:  MS. Trần Đa Phúc, (Pastor Paul Tran) - 2008 - 2011.


Mục Sư quản nhiệm:  MS. Hà Ngọc Tuyết (Pastor Tuyet N. Ha) - 2011 - 2013.

Tháng 7 Năm 2013 - Hiện Nay

Mục Sư quản nhiệm: MS. Phan Đức Hiếu. 

Mục Sư Phan Đức Hiếu

Mục sư Phan Đức Hiếu sinh quán tại Phan Thiết, lớn lên tại Ômôn, Cần Thơ, Việt Nam. Mục sư được sinh ra và dưỡng dục trong một gia đình tin kính Chúa. Đến năm 14 tuổi thì Mục sư đã tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa riêng cho đời sống mình.


Năm 16 tuổi, Mục sư được tham dự lớp Thánh Kinh Mùa Hè Khóa Sa-mu-ên I & II tại Vĩnh Long vào năm 1991, nơi đó Mục sư đã được Chúa kêu gọi để bước vào chức vụ hầu việc Chúa. Vào thời gian đó thì trường thần học chưa được mở cửa lại tại Việt Nam. Trong lúc chờ đợi trường thần học mở cửa lại, Mục sư đã cộng tác hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Bình Thuỷ, Cần Thơ, trong việc đàn và tập hát cho Hội Thánh. Ngoài ra Mục sư cũng tham gia dạy Kinh Thánh cho các em ở trường khuyết tật và các em thiếu nhi ở vùng xa.


Đến năm 1998, Mục sư đã được Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam bảo trợ qua để học lời của Chúa. Mục sư đã tốt nghiệp chương trình Cử Nhân Thần Học vào năm 2000, và chương trình Cao Học Mục Vụ vào năm 2001. Sau đó Mục sư về cộng tác hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Wesley, San Diego, với vài trò là Cố vấn cho Thanh Thiếu Niên và Âm Nhạc.


Trong thời gian cộng tác hầu việc Chúa với Hội Thánh Wesley, Mục sư tiếp tục chương trình cao học thần học (Master of Divinity) tại chủng viện Claremont, CA, năm 2007 để hoàn tất điều kiện được phong chức trong Hội Thánh Tin Lành Giám Lý. Mục sư đã tốt nghiệp chương trình M.Div vào năm 2011 và được Commissioning vào tháng 6 năm 2012 tại Đại Hội Thường Niên (Annual Conference) của giáo phận California (Cal-Pac) và trở thành Provisional Member. Mục Sư được phong chức trở thành Elder của Hội Thánh Giám Lý vào tháng 6 năm 2016. 


Mục Sư lập gia đình vào năm 2003 và có một cháu gái.  


Mục sư được bổ nhiệm hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ, Arlington, Virginia từ tháng 7 năm 2013 cho đến hiện nay.


Cảm tạ Chúa từ khi Mục sư về hầu việc Chúa, số con cái Chúa nhóm lại hàng tuần tăng từ 22 (tính từ tháng 7, 2013) lên đến 95 (tháng 10, 2017).


Khải tượng và ước vọng của Mục sư là xin Chúa dùng Hội Thánh nơi đây trở thành trung tâm thờ phượng Chúa và truyền giảng Tin Lành cho đồng hương ở trong vùng Hoa Thịnh Đốn.
Là một người đã kinh nghiệm được tình yêu và ân sủng lớn lao của Chúa, ước nguyện của Mục sư là giới thiệu tình yêu và ân sủng của Chúa cho tất cả mọi người.

Hội Thánh tập trung vào bốn lĩnh vực:

1) Đưa các con cái Chúa đến thờ phượng Chúa cách đẹp lòng Ngài và vâng giữ Lời Chúa đã phán dạy trong Kinh Thánh. Giúp gia đình tín hữu được ổn định về mặt tinh thần và tình yêu thương trong gia đình.


2) Tiếp cận những người chưa tin Chúa và giúp họ trở thành người những môn đồ của Chúa Giê-su.


3) Trang bị và đào tạo các cơ đốc nhân trở thành những nhân chứng sống cho Chúa giữa cộng đồng và thế giới.


4) Chú trọng dạy dỗ các em thiếu nhi, thiếu niên, và thanh niên để các em được lớn lên trong sự kính sợ Chúa.

Hội Thánh đặc:

1. Chúa Giê-su là trọng tâm (Christ centered)

2. Kinh Thánh là nền tảng (Bible based)

3. Để Đức Thánh Linh hướng dẫn (Spirit led).

Tóm Tắt Quan Điểm Thần Học

Theo Sách Giáo Luật 2012, trang 45-89

Những người Tin Lành Giám Lý tuyên xưng đức tin cố hữu của Cơ-đốc Giáo rằng Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất chúng ta phải tôn thờ. Ngài đã nhập thế và nhập thể qua thân vị của Đức Chúa Giê-su Christ để mang ơn cứu rỗi đến chúng ta. Ơn cứu rỗi nầy trở nên hiện thực cho chúng ta nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh.


Chúng ta:

 • Tin Đức Chúa Trời có Ba Ngôi. Tuy Ba Ngôi nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời.
 • Tin Đức Chúa Giê-su là Ngôi Hai và cũng là Con Một của Đức Chúa Trời.
 • Tin Đức Chúa Giê-su có thần tánh hoàn toàn và có nhân tánh hoàn toàn.
 • Tin Đức Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết, đã thăng thiên, và sẽ tái lâm.
 • Tin rằng trong Đấng Christ và qua Ngài chúng ta được hưởng ơn cứu rỗi.
 • Nhìn nhận rằng vương quốc Đức Chúa Trời là hiện nay và tương lai.
 • Chấp nhận thẩm quyền của Kinh Thánh trên mọi vấn đề liên quan đến đức tin.
 • Tin loài người được Chúa ban cho quyền tự do và con người vốn bất toàn.
 • Tin mỗi người được cứu đều nhờ ân sủng của Chúa và đức tin của mình.
 • Tin rằng sau khi tin Chúa chúng ta vẫn có thể phạm tội, do đó phải luôn ăn năn.
 • Tin rằng chúng ta phải nhờ Lời Chúa để đạt đến mức nên thánh hoàn toàn.
 • Tin rằng bằng chứng của đức tin là dâng hiến, truyền giáo, và phục vụ.
 • Tin rằng hội thánh phổ thong bao gồm mọi người tin thờ Chúa bất kể giáo hội hoặc giáo phái.
 • Hiểu rằng giáo phái chúng ta chỉ là một phần trong hội thánh phổ thông của Đấng Christ.
 • Nhìn nhận rằng hội thánh chúng ta bất toàn và cần được cải tiến luôn luôn.
 • Công nhận có hai thánh lễ bày tỏ ân sủng của Đức Chúa Trời: lễ Báp-tem và lễ Tiệc Thánh.
 • Chấp nhận phép báp-tem cho trẻ thơ vì tin vào ân sủng tiền hộ (prevenient grace).
 • Chấp nhận tất cả con cái Chúa lớn nhỏ đều có quyền dự tiệc thánh (không cần phải chịu phép báp-tem trước)
 • Chấp nhận nghi thức thờ phượng Chúa mỗi nơi mỗi khác.
 • Chấp nhận phụ nữ cũng được ơn kêu gọi làm người lãnh đạo thuộc linh (mục sư, giám mục)
 • Tin rằng mọi người đều bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời, do đó kỳ thị và bóc lột là có tội.
 • Tin rằng mọi người có quyền làm chủ tài sản, nhưng nên giúp đỡ người nghèo.
 • Tin rằng chúng ta có bổn phận duy trì hòa bình, tự do, công lý, và sự thật.
 • Tin rằng chúng ta phải quý trọng mọi vật Chúa dựng nên và có trách nhiệm bảo tồn chúng.
 • Hiểu rằng các lẽ đạo của chúng ta nhấn mạnh đến ân sủng và được hiểu dưới ánh sáng của Kinh Thánh, truyền thống, kinh nghiệm, và lý trí.
 • Chấp nhận rằng những gì chính yếu thì một ý với nhau, thì những gì thứ yếu thì tự do.

Sứ mạng của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý làm cho mọi người trở thành môn đồ của Đức Chúa Giê-su Christ để biến đổi thế giới. (Mục sư Đặng Ngọc Báu biên soạn)

Tìm Hiểu Đạo Tin Lành

Khái Niệm Về Ông Trời

Từ lâu người Việt Nam đã biết có Ông Trời, tin Ông Trời và cầu khẩn Ông Trời. Niềm tin nầy vốn có trong tiềm thức của người dân Việt ngay cả trước khi có các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Niềm tin nầy đã thể hiện qua ngôn ngữ và qua nếp sống của chúng ta.

Sống Trên Đời Này Để Làm Gì?

Mục đích của cuộc sống đời bạn còn lớn hơn cả sự thành đạt cá nhân, sự bình an trong tâm trí, hay thậm chí hạnh phúc của bạn. Nó lớn hơn cả gia đình, nghề nghiệp, hay cả những giấc mơ và tham vọng rồ dại nhất. Nếu bạn muốn biết vì sao bạn có mặt trên hành tinh này, bạn phải bắt đầu với Đức Chúa Trời. Bạn được sinh ra bởi mục đích của Ngài và vì mục đích của Ngài. 

Bảo Hiểm Linh Hồn

Khi Howard Hughes, nhà tỉ phú Hoa kỳ từ trần năm 1976, ông để lại một tài sản khổng lồ hơn 3 tỉ mỹ kim. Theo báo chí tường thuật: Lúc được đưa khẩn cấp vào bệnh viện Houston, Texas trước khi chết, ông chỉ có một tấm khăn choàng trên người!