Liên Lạc

Gửi Email

Chào Mừng Quí Vị

Hội Thánh xin hân hoan chào mừng quý đồng hương, quý thân hữu và tín hữu đến thờ phượng Chúa với Hội Thánh chúng tôi. Nguyện xin Chúa ban ơn lành trên hết thảy quí vị. 

First Vietnamese-American United Methodist Church

4701 Arlington Blvd, Arlington, Virginia 22203, United States

(703) 465-8505

Giờ Phụng Vụ (mỗi Chúa Nhật)

Lớp Giáo Lý: 10:15 AM - 11:15 AM 


Thờ Phượng: 11:30 AM


Thông Công: 12:45 PM 

Tải Hội Thánh App