Liên Lạc

Gửi Email

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Chào Mừng Quí Vị

Hội Thánh xin hân hoan chào mừng quý đồng hương, quý thân hữu và tín hữu đến thờ phượng Chúa với Hội Thánh chúng tôi. Nguyện xin Chúa ban ơn lành trên hết thảy quí vị. 

First Vietnamese-American United Methodist Church

4701 Arlington Boulevard, Arlington, Virginia 22203, United States

(703) 465-8505

Giờ Phụng Vụ (mỗi Chúa Nhật)

Lớp Giáo Lý (Adults): 10:15 AM - 11:15 AM 


Lớp Giáo Lý (1-4th Grade): 10:00 AM - 11:00 AM


Lớp Giáo Lý (5th - 12th Grade): 11:45 AM - 12:45 PM 


Thờ Phượng: 11:30 AM - 12:30 PM


Thông Công: 12:45 PM 

Tải Hội Thánh App

image30
image31
image32
image33