Tìm Hiểu Đạo Tin Lành

Khái Niệm Về Ông Trời

Sống Trên Đời Này Để Làm Gì?

Sống Trên Đời Này Để Làm Gì?

image142

Từ lâu người Việt Nam đã biết có Ông Trời, tin Ông Trời và cầu khẩn Ông Trời. Niềm tin nầy vốn có trong tiềm thức của người dân Việt ngay cả trước khi có các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Niềm tin nầy đã thể hiện qua ngôn ngữ và qua nếp sống của chúng ta.
Sống Trên Đời Này Để Làm Gì?

Sống Trên Đời Này Để Làm Gì?

Sống Trên Đời Này Để Làm Gì?

image143

Mục đích của cuộc sống đời bạn còn lớn hơn cả sự thành đạt cá nhân, sự bình an trong tâm trí, hay thậm chí hạnh phúc của bạn. Nó lớn hơn cả gia đình, nghề nghiệp, hay cả những giấc mơ và tham vọng rồ dại nhất. Nếu bạn muốn biết vì sao bạn có mặt trên hành tinh này, bạn phải bắt đầu với Đức Chúa Trời. Bạn được sinh ra bởi mục đích của Ngài và vì mục đích của Ngài. 

Bảo Hiểm Linh Hồn

Sống Trên Đời Này Để Làm Gì?

Bảo Hiểm Linh Hồn

image144

Khi Howard Hughes, nhà tỉ phú Hoa kỳ từ trần năm 1976, ông để lại một tài sản khổng lồ hơn 3 tỉ mỹ kim. Theo báo chí tường thuật: Lúc được đưa khẩn cấp vào bệnh viện Houston, Texas trước khi chết, ông chỉ có một tấm khăn choàng trên người!