Chương Trình & Thông Báo

Hội Thánh xin hân hoan chào mừng quý đồng hương, quý thân hữu và tín hữu đến thờ phượng Chúa với Hội Thánh chúng tôi. 

Nguyện xin Chúa ban ơn lành trên hết thảy quý vị. Xin quý vị vui lòng tải tờ chương trình và thông báo của Hội Thánh.

Sinh Hoạt (Upcoming Events)

No upcoming events.